10 tips på hur du kan bli mer motiverande i ditt ledarskap

happy-employees

…men först måste du först hitta din egen motivation i ditt ledarskap. Det gör du genom att ställa dig följande 5 frågor:

  1. Var står jag idag?
  2. Vart vill jag?
  3. Vilka är mina drivkrafter?
  4. Vilka är mina styrkor som ledare?
  5. Vad är min passion?

När du vet vad som driver dig kan du börja arbeta med medarbetarnas motivation.

Här följer nu är 10 tips som hjälper dig att som ledare motivera dina medarbetare

1. Respekt
Alla vill bli sedda! 60 procent säger att det är att chefen hälsar på dem på morgonen som är den viktigaste respektfrågan. – säg hej på morgonen, ställ en extra fråga och visa intresse för svaret

2. Samverkan
Skapa och stärk en ”vi-känsla”. Sätt arbetet med motivation i system för att löpande kunna premiera aktiviteter och beteenden som gör medarbetare att bli intresserade och engagerade i varandras leveranser och företagets framgångar.

3. Påverka
Medarbetarna måste kunna känna att de kan påverka sin arbetssituation och klimatet på organisationen måste vara att det är tillåtet att göra fel. Viktigt att du som chef delegerar både ansvar och befogenheter. Glöm ”management by fear” och anamma istället ”joy of telling”. Bygg ett klimat där det är ok att be om hjälp och där du själv även som ledare kan visa dina svagheter.

Läs resten av tipsen här.

Dela i sociala medier