Så kan du få sex gånger lönsammare kunder och hur du enkelt kan förlora dom

Tre insikter för ökad lönsamhet genom lojalare kunder

Studier visar att lojala kunder är sex gånger mer lönsamma än nöjda kunder. För dig som vill påverka kundernas lojalitet finns några huvudregler att tänka på för att lyckas:

 1. Låt dig inte luras av kundnöjdhet!
  En nöjd kund behöver absolut inte vara lojal. Därför kan en mätning av kundnöjdhet ge missvisande signaler. Undersökningar om kundnöjdhet handlar oftast om den specifika kundupplevelsen (service, support, snabbhet) och inte hur lojala de är. En kund kan svara ”mycket nöjd” men ändå byta leverantör över en natt. En lojal kund däremot byter inte så lätt, de står kvar med sin leverantör trots lockelser från konkurrenter.
 2. Kundlojalitet börjar med motiverade medarbetare.
  För att verkligen skapa effekt hos kunden behöver dina medarbetare vara motiverade och engagerade. Det smittar av sig på kunderna och deras upplevelse som kund.
  Att arbeta med medarbetarmotivation har också positiva effekter på andra delar än kundlojalitet. Motiverade medarbetare har t.ex. färre sjukdagar, genererar mer ekonomiskt värde till sin organisation och levererar med högre kvalitet. Därför är det värt att göra långsiktiga investeringar i medarbetarmotivation.
 3. Loyalty Management – sätt arbetet med lojalitet i system.
  Att systematiskt arbeta med kundlojalitet är inte en ad hoc lösning som en kampanj eller kundrabatt utan ett arbete som är väl integrerat i er övergripande och långsiktiga affärsplan. Loyalty Management är medvetet arbete mot att få återkommande och ännu mer lönsamma kunder.

 

Fem enkla sätt att bli av med kunder (för alltid)

Lojala kunder står ut med mer än vad nöjda kunder gör men inte med vad som helst. Här är fem saker som kan skrämma bort de mest lojala kunder.

 1. Satsa resurser på att hitta nya kunder istället för att behålla de du redan har.
 2. Behandla alla kunder likadant – tillgodose inte specifika behov.
 3. Tro att ni är det enda alternativet på marknaden och försök inte att sticka ut på något positivt sätt.
 4. Strunta i att hålla koll på era konkurrenter.
 5. Underskatta vikten av starka relationer.

Dela i sociala medier