Vi är mycket glada över att Inspiration Company har utsetts till ett av Sveriges starkaste företag med ratingen VVV av Guldbolag. Guldbolag värderar företag med hänsyn till fyra delområden: stabilitet, lönsamhet, tillväxt och värde som ger en sammantagen bedömning av företagets skick.

CertifikatEndast 8 % av värderade företag tilldelas toppbetyg

Ratingmodellen är uppbyggd som en 5-gradig skala där företag med högsta rating har VVV och företag med lägst rating har V-.

För att ytterligare tydliggöra bilden av ett företags styrka och prestation grupperas de bästa företagen i två klasser: Sveriges starkaste företag (VVV) samt Sveriges Guldbolag (VV, V+).

Endast ca 8 % av företagen som värderas ligger i denna grupp. Sveriges starkaste företag är ytterst framgångsrika och välmående företag med stabil ekonomi, god lönsamhet, stark tillväxt samt hög värdering.

 

Värderating gör det enkelt att jämföra

Värderating gör det enkelt att jämföra företag mellan olika branscher och i olika storleksklasser med hänsyn till deras relativa prestation. Företag kan även följa hur de presterar jämfört med sina branschkollegor över tid.

Detta betyg inte skall förväxlas med kreditbetyg, ett kreditbetyg indikerar betalningsförmåga och betalningsvilja. För att få hög värderating måste man prestera här och nu i förhållande till andra företag i samma bransch och storleksklass.

Läs mer på guldbolag.se

 

Vi hjälper företag att ta marknadsandelar, bli lönsammare och mer intressanta som arbetsgivare genom motivationsprogram för medarbetare och lojalitetsprogram för B2B-kunder.

Vi är specialister inom Gamification in Business, Motivation Management och Loyalty Management och har sedan 1999 etablerat fler än 100 program för att engagera medarbetare och skapa lojalare kunder åt våra uppdragsgivare. Idag finns ca. 50 000 deltagare i våra kunders program för ökad lojalitet & motivation, som alla levererar ROI med tydliga effekter på engagemang, tillväxt och lönsamhet!

Kontakta oss på info@inspirationcompany.se, på telefon +46 70 183 36 12 eller +46 73 530 35 00. Vi ser fram emot att höra från dig!

Dela i sociala medier