Gammaldags ledarskap, bonus & säljtävling funkar inte!

Den gamla säljtävlingsmodellen:

  • Levererar bara några få vinnare!
  • Skapar många förlorare!
  • Är kortsiktig och ryckig!
  • Ger dig extra administration!

Här är 5 (av 8) framgångsfaktorer i en modern säljtävling
som triggar till önskade beteenden

1. Mät annat än siffror!

Genom att mäta kunskap och aktiviteter kan du styra medarbetare till önskade beteenden. Rätt planerat leder just dessa beteenden till det önskade resultat. Modellen är: ”Rätt” kunskap leder till ”Rätt” beteende som leder till ”Rätt” resultat.

2. Belöna specifika beteenden!

Som beskrivet i tips 1 är det beteendet som leder till resultatet. Att därför belöna just de beteenden/aktiviteter som har störst inverkan på resultatet (eller som skapar störst förändring) förstärker medarbetarens vilja att göra om, och om igen. Det tydliggör också vad som är viktigt.

3. Ge återkommande feedback!

Löpande och transparent feedback är viktig för deltagares engagemang. Återkoppling på den personliga progressen påverkar självkänsla men tydliggör också att den egna insatsen leder till resultat.

4. Applicera Gamification in Business – Belöna här och nu!

Gamification in Business innebär bl.a. att både ge feedback och att belöna när det händer. Det är m.a.o. motsatsen till den gamla säljtävlingen där belöning kom vid slutet av tävlingen (för de som lyckades)

5. Mät/belöna i dimensioner!

Det kan tyckas som en självklarhet men ”rätt” är inte bara vad som ska mätas utan också att mäta i flera dimensioner; alltid eller tidsbegränsat samt vem och vilka som mäts (deltagare/team/hela verksamheten).

Med Gamification in Business bygger och driver vi kundklubbar och motivationsprogram för medarbetare. Våra kunder blir lönsammare och attraktivare, både som arbetsgivare och leverantörer.

Vi är specialister inom Gamification in Business, Motivation Management och Loyalty Management och har sedan 1999 etablerat fler än 100 program för att engagera medarbetare och skapa lojalare kunder åt våra uppdragsgivare. Idag finns ca. 50 000 deltagare i våra kunders program för ökad lojalitet & motivation, som alla levererar ROI med tydliga effekter på engagemang, tillväxt och lönsamhet!

Vill du veta mer om hur du kan motivera dina medarbetare med hjälp av ett motivationsprogram är du välkommen att kontakta oss på info@inspirationcompany.se eller på telefon +46 73 530 35 00. Vi ser fram emot att höra från dig!

Dela i sociala medier