Motivation på arbetsplatsen är viktig för organisationens resultat. Här följer några tips för hur du som chef kan motivera och uppmuntra dina medarbetare.

Motivate-Your-Team

  • Uppmuntra ärlighet – uppmuntra medarbetarna att de ska vara ärliga om hur de bidrar till projekt och initiativ.
  • Se de som uppmärksammar andra – belöna den typ av beteende.
  • Lyft fram de tysta utförarna – i många grupper finns medarbetare som sitter tysta eller som inte behöver samma grad av uppmärksamhet och är villiga att stå tillbaka. Ta dig tid att även uppmärksamma och belöna dessa tysta hjältar när de gör ett gott arbete.
  • Var inte svepande – rikta din uppskattning tydligt och ”svep” inte med berömmen över hela gruppen (om inte hela gruppen ska vara mottagare för beröm förstås)
  • Var närvarande. Lyssna. Agera i tid.

Dela i sociala medier