Idag har stora unga befolkningsgrupper kommit ut på arbetsmarknaden samtidigt som äldre grupper arbetar allt längre. Här går vi igenom tre av de största generationerna på arbetsmarknaden och vilka drivkrafter som motiverar dem.

Maritz Motivation beskriver ett historiskt fenomen när fem olika generationer: Traditionalister, Baby Boomers, Generation X, Millenials (Generation Y) och Digital Natives (Generation Z) arbetar sida vid sida på arbetsplatser i USA. Det ger ett arbetsliv med större mångfald när det gäller ålder, vilket är positivt både för arbetsgivare och arbetstagare, men det är också en utmaning att kunna motivera alla medarbetare när de är så olika varandra.

Baby Boomers

Baby Boomers (födda ca 1946-1964) vill ha en tydlig karriärstege och strävar efter mål som traditionellt signalerar framgång, t ex ekonomisk trygghet, självständighet och en känsla av åstadkommande. De föredrar traditionella kontorsmiljöer och formell återkoppling sällan, med filosofin ”om ingen säger något är allt bra”. 2015 utgjorde dessa 31 % av arbetskraften i USA men den andelen väntas sjunka till 22 % till år 2020 på grund av pensionsavgångar.

Generation X

Generation X (födda ca 1965- 1979) såg den tidigare generationen förlora sina jobb i 1990-talets svåra lågkonjunktur, trots löften om att hårt arbete och lojalitet lönar sig. Sett resultat av detta tror de inte på övertid och uppoffringar för att lyckas, de förväntar sig en karriär som går framåt på grund av bevisad kompetens, inte på grund av titel, ålder eller ställning. De utgör 21 % av arbetskraften och förväntas utgöra ca 20 % år 2020.

Millenials (Generation Y)

Millenials (födda ca 1980-1995) fokuserar på samarbete och vill bidra till något större. Karriärmässigt söker de kreativa utmaningar och personlig utveckling snarare än ekonomisk kompensation. De ger sin lojalitet och tillit till personer på arbetsplatsen, t ex chefer och kollegor, snarare än till organisationen i sig. I USA beräknas denna generation utgöra 50 % av arbetskraften år 2020.

Hur ska du motivera alla medarbetare när de har så olika drivkrafter?

Ett sätt är att någon, oftast chefen, efter noggrann efterforskning och undersökning anpassar varje enskild belöning till varje enskild individ och sedan administrerar ut dem så snart som möjligt efter måluppfyllelse. Problemet är att detta sällan låter sig göras inom en rimlig tidsgräns och tyvärr prickar inte heller chefen rätt alla gånger.

Belöna med poäng och låt mottagaren välja själv

Ett enklare och mer individanpassat sätt att motivera medarbetarna är att helt enkelt låta mottagaren välja sin belöning. För att göra detta möjligt utan att binda återkoppling och belöning till pengar, (som t ex Millenials inte är särskilt intresserade av), kan man använda sig av ett poängsystem. Poängen blir då en neutral valuta som kan användas dels till att belöna vid uppfyllda mål och dels till att mäta vitt skilda saker som aktiviteter, resultat och deltagande. En mycket viktig faktor är att återkoppling sker direkt, så tätt inpå prestationen som möjligt för bästa effekt!

Läs mer om hur du kan motivera och belöna i vårt whitepaper ”Så skapar du en framgångsrik belöningsstrategi”.  Där går vi igenom vad man bör tänka på och ger dig fyra frågor till företagsledningen som bör vara en del av förarbetet, samt fem nyckelområden i en framgångsrik belöningsstrategi.

 

Vi hjälper företag att ta marknadsandelar, bli lönsammare och mer intressanta som arbetsgivare genom motivationsprogram för medarbetare och lojalitetsprogram för B2B-kunder.

Vi är specialister inom Gamification in Business, Motivation Management och Loyalty Management och har sedan 1999 etablerat fler än 100 program för att engagera medarbetare och skapa lojalare kunder åt våra uppdragsgivare. Idag finns ca 50 000 deltagare i våra kunders program för ökad lojalitet & motivation, som alla levererar ROI med tydliga effekter på engagemang, tillväxt och lönsamhet!

Kontakta oss på info@inspirationcompany.se eller på telefon +46 73 530 35 00. Vi ser fram emot att höra från dig!

Dela i sociala medier