Den traditionella medarbetarutvärderingen håller på att gå i graven till förmån för modernare sätt att mäta och utveckla medarbetarna. Det anser gamificationbyrån Game Effective när de definierar fem trender för medarbetarengagemang under 2016.

Stora multinationella företag som Deloitte och Accenture lägger ner den traditionella medarbetarutvärderingen. Den går oftast ut på att man rankar personal efter årets prestation och placerar dem på en kurva, sedan fördelar man lön och status efter deras placering. Anledningen till att stora företag överger detta välkända HR-verktyg sägs vara en rad faktorer:

  • Sker för sällan, oftast en gång om året
  • Rankar medarbetare mot varandra vilket kan upplevas som stressande
  • Fokuserar på saker som redan hänt och därmed inte går att påverka
  • Ger ett subjektivt resultat, man mäter utvärderaren mer än den som utvärderas
  • Levererar inte affärsnytta i förhållande till de resurser som krävs för att genomföra den

Ett stort problem är att den traditionella utvärderingen fokuserar på vad som hänt i dåtid istället för de mål man vill uppnå i framtiden. Tänk om vi skulle sluta lägga tid och resurser på att utvärdera medarbetarna och istället lägga all den energin på att få dem att utvecklas? Genom att mäta, återkoppla och belöna konkreta mål i närtid kan du också få medarbetare som bidrar, inte bara till sin egen avdelning, utan till verksamhetsmålen.

 

Bättre återkoppling med OKR

OKR står för Objectives and Key Results, där Objectives är långsiktiga mål medan Key Results är det som gör målen nåbara, mätbara och möjliga att gradera på ett objektivt sätt. System som baseras på OKR är ofta transparenta, medarbetare kan t ex se varandras, och företagets, OKR. Konkreta mål i närtid leder till mer fokus på utveckling än utvärdering, man blickar framåt istället för bakåt.

Digitaliseringen ger möjlighet att tillämpa OKR mer än någonsin med återkoppling i realtid via smartphones, appar och mobila arbetsplatser. Detta möjliggör i sin tur att använda analys och siffror på ett konkret och värdefullt sätt inom HR och employer branding.

 

Den digitaliserade generationen ställer nya krav

2020 kommer hälften den globala arbetsstyrkan bestå av personer födda 1982 och framåt. Denna generation är både mer digital och mer transparent än tidigare generationer. De vill ha tydliga mål och transparens i företaget, de vill också avancera fort och bli erkända såväl socialt som i sin yrkesroll. Därför kräver de tydliga mål och mer återkoppling.

 

Gamification på frammarsch under 2016

GamificationGame Effective förutspår att gamification för att driva motivation bland medarbetare kommer att blomma ut under 2016, allt eftersom industrin får mer förståelse för hur man kan använda gamification för att påverka beteenden, öka aktivitet och kunskap. Det vi kallar Gamification in Business är väl lämpat för att kommunicera långsiktiga mål (Objectives) och nyckelfaktorer (Key Results) då det innehåller erkännande, snabb återkoppling, mätbarhet och transparens i en responsiv webbplattform.

Vi har sammanfattat artikeln på svenska. Läs hela artikeln på engelska här

 

Vi hjälper företag att ta marknadsandelar, bli lönsammare och mer intressanta som arbetsgivare genom motivationsprogram för medarbetare och lojalitetsprogram för B2B-kunder.

Vi är specialister inom Gamification in Business, Motivation Management och Loyalty Management och har sedan 1999 etablerat fler än 100 program för att engagera medarbetare och skapa lojalare kunder åt våra uppdragsgivare. Idag finns ca. 50 000 deltagare i våra kunders program för ökad lojalitet & motivation, som alla levererar ROI med tydliga effekter på engagemang, tillväxt och lönsamhet!

Vill du veta mer om hur du kan öka dina medarbetares engagemang, kontakta oss på info@inspirationcompany.se, på telefon +46 70 183 36 12 eller +46 73 530 35 00. Vi ser fram emot att höra från dig!

Dela i sociala medier