Vår ledstjärna är att hjälpa våra kunder med tillväxt och lönsamhet genom att sätta motivation och lojalitet i system. Alla, oavsett bransch, slåss med ”hygienfaktorer” (pris, rabatt, service och tillgänglighet). Vi adderar mervärden som gör att man skiljer sig från mängden och tar position på marknaden!

– Ett försprång till konkurrenterna!

Vi kan konstatera, när vi nu gjort ”bokslut” för kalenderåret 2012, att vi har tydliga effekter i samtliga program och kundklubbar B2B. Både vi och våra uppdragsgivare har nu, genom framtagen statistik, kunnat se stor skillnad på kunder som är aktiva medlemmar i våra program jämfört med kunder som inte är med. I en av kundklubbarna är det t.o.m. ökad merförsäljning och tillväxt i en bransch som för övrigt just nu har en vikande marknad.

Vi har alltid arbetat långsiktigt och det är självklart tillfredställande att se hur våra befintliga uppdrag utvecklas och att våra kunder är mycket nöjda. Detta är också något vi lär ut, det vill säga, det räcker inte med nöjda kunder utan de måste vara mycket nöjda för att vara lojala. Då blir utväxlingen sex gånger större jämfört med endast nöjda kunder.

Under 2012 har vi fått flera stora uppdrag, i helt nya branscher, och dessutom globala aktörer som gör att vi nu ser en internationell expansion. Detta gör oss naturligtvis glada och ställer oss inför nya utmaningar med språk, fler målgrupper och att se helheter som ger skalfördelar och kostnadseffektivitet.

Som en följd av detta har vi förstärkt våra allianser inom webbutveckling och sedan en tid tillbaka även inom mobilwebb och applikationer för smartphones.

I vår egen organisation hälsar vi också Sandra Nynäs välkommen till oss som projektledare och marknadskoordinator. Sandra går in och tar ansvar som projektledare för två stora kundklubbar som lanseras under Q1. Hon kommer också att assistera i research och marknadsbearbetning av nya kundsegment. Sandra har tidigare arbetat som bl.a. konsult hos Letsfaceit Nordic AB, Account Manager på Kraft Food och säljare på Philip Morris International. Sandra har nyligen avslutat en utbildning på Sälj- och Marknadshögskolan i Stockholm.

Hälsningar
Stefan Thorberg
08-5000 54 32
stefan@inspirationcompany.se

Dela i sociala medier