Idag finns det flera viktiga trender som påverkar kundlojaliteten hos ett företag. En av dessa är gamification som använder spelmekanik och design i en icke-spelvärld för att öka engagemang och intresse.
Det sker stora förändringar som påverkar hur ett företag ska tänka kundlojalitet idag. Grundfundamentet för att lyckas är att företaget måste ha tänkt igenom hur den egna organisationen ska göra för att ha kunden i fokus.

Stefan intervjuas för Dagens Industri. Läs hela artikeln här: ”Stefan Thorberg – gamification förändrar föreagsklimat”

Gamification förändrar företagsklimatet

Dela i sociala medier