GAMIFICATION IN BUSINESS SEDAN 1999!

Spelifiering gör vägen till verksamhetsmålen roligare!

Gamification, eller spelifiering som det också kallas, innebär att man använder spelmekanik och design i en icke-spelvärld och har utvecklats till en stark global trend under de senaste åren.

Få tydliga mål och levande företagskultur med gamification

Gamification in Business innebär bl a att man använder spelifiering för att omvandla abstrakta verksamhetsmål till konkreta mål och aktiviteter på team- och individnivå, t.ex. i ett motivationsprogram. Företagets värderingar, kultur och nyckeltal implementeras i hela lösningen (programmet) och kommuniceras transparent till deltagarna (medarbetarna). Effekten är att alla medarbetare engageras och upplever att de kan påverka hur det går för sig själva, sitt team och för hela företaget. Tillämpat i program för att påverka motivation och lojalitet  blir det ett kraftfullt verktyg för att påverka beteende, utveckla kunskap och främja innovation. På köpet blir det roligare!

Förutom att påverka beteenden hos befintliga medarbetare blir Gamification in Business en tydlig faktor som påverkar hur attraktiv företaget blir som arbetsgivare, särskilt med Millennials på ingång då de har helt andra krav och förväntningar på sin arbetsgivare.

Se vad Prosales Henrik Larsson-Broman, säger om Gamifications roll för framtidens arbetsgivare

Gamification med Henrik Larsson Broman

Gamification in Business

Högt spelanvändande öppnar för spelifiering i näringslivet

Sverige är bra både på att producera och konsumera spel, såväl dataspel som spelappar är väldigt populära i alla åldrar och oavsett kön. Med Sveriges höga användande av datorer, mobiler och internet kan spelifiering bli en naturlig del av affärslivet, t ex inom innovations- och utvecklingsprocesser, HR, utbildning och förstås inom marknadsföring och försäljning. Det är inte konstigt att allt fler företag använder gamification som ett kraftfullt verktyg för verksamhetsstyrning.

Så lyckas du med gamification

Det finns inte någon standardlösning för hur man lyckas med gamification men en bra förutsättning är att våga tänka annorlunda. Vi har haft stöd för spelifiering i vår plattform sedan 1999. Med utgångspunkt från människors drivkrafter bygger vi program där struktur, mätning och terminologi är gameifierad. Att tänka mätning, kul kommunikation, tävlingsmoment, poäng, levels och belöning är vår vardag. 

Läs mer i vår blogg, eller ladda ner vårt whitepaper om gamification.

×

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi