Passion som drivkraft – Gamification som trigger

Ett kostnadsfritt frukostseminarium för dig VD eller beslutsfattare som vill få ut mer av din verksamhet. För dig som har förstått att lösningen ligger i det självdrivande medarbetarskapet och vill veta hur andra har lyckats…

Frukostseminarium om kundlojalitet i samarbete med Kontakta.se

Vi startar året med en frukostföreläsning tillsammans med Kontakta den 26 januari på Citykonferensen i Stockholm och ämnet vi föreläser om är: Kundlojalitet skapas genom medarbetarengagemang! Alla människor har olika drivkrafter och motivation påverkas av finansiella, emotionella och strukturella drivkrafter som ser olika ut för varje person. Eftersom de bakomliggande drivkrafterna är olika, motiveras människor av olika saker. Individen själv vet bäst vad som engagerar och motiverar. Vanliga utmaningar kan vara att nå alla, att ständigt hitta på nya sätt att motivera och framförallt att motivation och engagemangsarbetet ska pågå kontinuerligt för att ge en långsiktig förändring. För att ett engagemangsarbete inte ska upphöra när det blir vardag krävs rutiner och arbetssätt som är hållbara. Ett effektivt sätt att arbeta är att implementera gamification i sin organisation. Genom att arbeta med gamification på flera nivåer i sin organisation leder till att man skapar större engagemang. I ett motivationsprogram kan medarbetare engageras till den grad att de mest ensidiga uppgifter kan upplevas som roliga att genomföra. Om man ska lyckas med utmaningarna som nämns ovan bör gamification appliceras brett; den kan påverka kunskapsinhämtning, säkerställa compliance, utveckla samarbeten och stärka kulturer. Gamification är en kommande defacto standard, särskilt för arbetsgivare som vill vara moderna…Läs mer